Tingimused

Tere tulemast toysgrabber’ile!

Need tingimused kirjeldavad Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)) veebilehe, mis asub aadressil www.toysgrabber.com, kasutamise reegleid ja eeskirju.

Veebilehe külastamisega eeldame, et te nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake toysgrabber’i kasutamist, kui te ei nõustu võtma kõiki sellel leheküljel esitatud tingimusi.

Järgnev terminoloogia kehtib käesolevate tingimuste, privaatsusavalduse ja loobumise teatise ning kõigi lepingute kohta: „Klient“, „teie“ ja „teie“ viitab teile, isikule, kes logib sellele veebisaidile ja kes on nõus ettevõtte tingimustega. „Ettevõte“, „Meie“, „Meie“, „Meie“ ja „Me“ viitab meie ettevõttele. „Pool“, „Pooled“ või „Meie“, viitab nii Kliendile kui ka meile. Kõik terminid viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja tasumise arvestamisele, mis on vajalik meie abi osutamiseks kliendile kõige asjakohasemal viisil, et täita kliendi vajadusi seoses ettevõtte poolt osutatud teenuste osutamisega, vastavalt Madalmaade kehtivatele õigusaktidele ja nende alusel. Eespool nimetatud terminoloogia või muude sõnade kasutamine ainsuses, mitmuses, suurtähtedega ja/või ta/seda või nad, loetakse vahetatavaks ja seega samale viitamiseks.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid. Toysgrabber’ile juurdepääsuga nõustute küpsiste kasutamisega kooskõlas Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)) privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, mis võimaldavad meil iga külastuse puhul kasutaja andmeid kätte saada. Meie veebileht kasutab küpsiseid, et võimaldada teatud valdkondade funktsionaalsust, et hõlbustada meie veebilehte külastavate inimeste tööd. Mõned meie partnerid/reklaamipartnerid võivad samuti kasutada küpsiseid.

Litsents

Kui ei ole sätestatud teisiti, kuulub kogu toysgrabber’i materjali intellektuaalomandiõigus Spiritual Fairy OÜ-le (toysgrabber grab your toys)) ja/või tema litsentsiandjatele. Kõik intellektuaalse omandi õigused on reserveeritud. Te võite kasutada seda toysgrabberist oma isiklikuks kasutamiseks vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud piirangutele.

Te ei tohi:

Toysgrabberi materjali uuesti avaldada

Müüa, rentida või all-litsentsida toysgrabberi materjali.

reprodutseerida, dubleerida või kopeerida toysgrabberi materjali.

Toysgrabberi sisu levitada edasi.

Käesolev leping algab käesoleva lepingu sõlmimise kuupäevast. Meie tingimused on loodud TermsFeed Free Terms and Conditions Generator’i abil.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust avaldada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud valdkondades. Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)) ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende avaldamist veebilehel üle. Kommentaarid ei kajasta Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)), tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad nende arvamuste ja arvamuste avaldaja seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)) kommentaaride eest ega mis tahes vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või tekkinud seoses kommentaaride kasutamise ja/või avaldamisega ja/või ilmumisega sellel veebisaidil.

Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)) jätab endale õiguse jälgida kõiki Kommentaarid ja eemaldada kõik Kommentaarid, mida võib pidada sobimatuks, solvavaks või mis rikuvad neid Tingimusi.

Te garanteerite ja kinnitate, et:

Teil on õigus kommentaare meie veebisaidil avaldada ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;

Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas, kuid mitte ainult, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;

Kommentaarid ei sisalda laimavaid, laimavaid, solvavaid, ebasündsaid või muul viisil ebaseaduslikke materjale, mis rikuvad eraelu puutumatust.

Kommentaarid ei kasutata äritegevuse või tavade taotlemiseks või edendamiseks või äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

Käesolevaga annate Spiritual Fairy OÜ-le (toysgrabber grab your toys)) mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, reprodutseerida, muuta ja lubada teistel kasutada, reprodutseerida ja muuta teie kommentaare mis tahes vormis, formaadis või meedias.

Hüperlingid meie sisule

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

Valitsusasutused;

Otsingumootorid;

Uudisteorganisatsioonid;

Veebikataloogide levitajad võivad linkida meie veebisaidile samamoodi, nagu nad hüperlinkivad teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja

Kogu süsteemi ulatuses akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingud, heategevuslikud kaubanduskeskused ja heategevusgrupid, mis ei tohi meie veebisaidile hüperlinki luua.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link on olemas: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult linkiva osapoole ja tema toodete ja/või teenuste sponsorlusele, kinnitamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole veebilehe konteksti.

Me võime kaaluda ja heaks kiita muid lingitaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

üldtuntud tarbija- ja/või äriteabeallikad;

dot.com-kogukonnaleheküljed;

ühendused või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad;

veebipõhiste kataloogide levitajad;

internetiportaalid;

raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad ning

haridusasutused ja kutseühingud.

Me kiidame heaks nende organisatsioonide lingitaotlused, kui me otsustame, et: (a) link ei jätaks meid või meie akrediteeritud ettevõtteid ebasoodsasse valgusse; (b) organisatsioonil ei ole meie juures negatiivseid andmeid; (c) hüperlingi nähtavusest saadav kasu meile kompenseerib Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)) puudumise; ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) ei ole mingil moel petlik; (b) ei viita ekslikult linkiva osapoole ja tema toodete või teenuste sponsorlusele, kinnitamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole veebilehe konteksti.

Kui te olete üks punktis 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebilehe linkimisest, peate meid sellest teavitama, saates e-kirja aadressil Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)). Palun lisage oma nimi, oma organisatsiooni nimi, kontaktandmed ning oma veebilehe URL, nimekiri URL-dest, kust te kavatsete meie veebilehele linkida, ja nimekiri meie veebilehe URL-dest, millele soovite linkida. Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile hüperlingi luua järgmiselt:

Kasutades meie ettevõtte nime või

kasutades ühtset ressursilokatsiooni, millele link antakse, või

Kasutades mis tahes muud meie veebisaidi kirjeldust, millele viidatakse, mis on mõistlik linkiva osapoole veebisaidi sisu kontekstis ja formaadis.

Spiritual Fairy OÜ (toysgrabber grab your toys)) logo või muu kujunduse kasutamine linkimiseks ei ole lubatud, kui puudub kaubamärgi litsentsileping.

iFrame’id

Ilma eelneva nõusoleku ja kirjaliku loata ei ole lubatud luua meie veebilehtede ümber raame, mis muudavad meie veebilehe visuaalset esitust või välimust mingil viisil.

Vastutus sisu eest

Me ei vastuta mis tahes sisu eest, mis ilmub teie veebisaidil. Te nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi nõuete eest, mis teie veebisaidil tõusevad. Veebilehel ei tohi ilmuda link(id), mida võib tõlgendada kui laimavat, rõvedat või kuritegelikku või mis rikub, rikub muul viisil või propageerib kolmandate isikute õiguste rikkumist või muud rikkumist.

Teie privaatsus

Palun lugege privaatsuspoliitikat

Õiguste reserveerimine

Me jätame endale õiguse nõuda, et te eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetse lingi meie veebisaidile. Te nõustute nõudmise korral viivitamatult eemaldama kõik lingid meie veebisaidile. Samuti jätame endale õiguse igal ajal muuta neid tingimusi ja linkimise poliitikat. Jätkuvalt meie veebisaidile linkides nõustute, et olete seotud ja järgite neid linkimistingimusi.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidil mis tahes põhjusel solvava lingi, võite meiega igal hetkel ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Me kaalume taotlusi linkide eemaldamiseks, kuid me ei ole kohustatud seda tegema ega teile otse vastama.

Me ei taga, et sellel veebisaidil olev teave on õige, me ei garanteeri selle täielikkust või täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohane.

Vastutusest loobumine

Kohaldatava õigusega maksimaalselt lubatud ulatuses välistame kõik meie veebilehe ja selle kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Mitte miski selles vastutuse välistamise avalduses ei ole:

ei piira ega välista meie või teie vastutust surma või isikukahju eest;

ei piira ega välista meie või teie vastutust pettuse või petturliku väärkajastamise eest;

piirata meie või teie vastutust mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava õiguse kohaselt lubatud; või

välistada meie või teie vastutust, mida ei saa kehtiva õiguse kohaselt välistada.

Käesolevas jaotises ja mujal käesolevas vastutuse välistamise osas sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kehtivad eelnevas lõikes; ja (b) reguleerivad kõiki vastutuse välistamisest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingust, deliktiõigusest ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Niikaua kui veebisait ning veebisaidil olev teave ja teenused on tasuta, ei vastuta me mis tahes liiki kahjude eest.